udt-tech.pl Maciej Knioła

+48 881 924 703

Imienne zezwolenia na obsługę wózków widłowych ważne tylko do 31.12.2023 r.

Przez wiele lat w Polsce obowiązywały trzy rodzaje uprawnień do obsługi wózków widłowych podnośnikowych: imienne zezwolenia pracodawców wystawiane po ukończeniu odpowiednich kursów w ośrodkach szkoleniowych a także wystawiane przez Urząd Dozoru Technicznego i IMBiGS, po zdaniu egzaminów.

Imienne zezwolenia wygasną na mocy prawa w terminach:

  • wystawione do 31.12.2004 r. są ważne do 31.12.2023 r.
  • wystawione do 31.12.2014 r. są ważne do 31.12.2026 r.
  • wystawione od 01.01.2015 r. do sierpnia 2018 r. stracą ważność 01.01.2028 r.

zgodnie z Rozp. Min. Rozwoju i Finansów z dn. 15 grudnia 2017 r. „w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym” (Dz. U. poz. 852 z 2017 r.).

Nie czekaj do ostatniej chwili bo od przyszłego roku urzędy zostaną „zasypane” wnioskami o egzamin!

Oferuję zorganizowanie profesjonalnego szkolenia, zgodnego z wytycznymi UDT, wytłumaczę w przystępny sposób wykresy redukcji obciążenia (aż 5 z 15 pytań w części teoretycznej egzaminu) i nauczę jak „nie polec” na części praktycznej.

Szkolenia na terenie całej Polski (dla zorganizowanych grup).

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.