udt-tech.pl Maciej Knioła

+48 881 924 703

SZKOLENIA

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń

Szkolenia

Program wszystkich szkoleń oferowanych przez UDT-Tech (zarówno dla operatorów jak i konserwatorów) obejmuje:

– przepisy o dozorze technicznym wynikające z ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. oraz obowiązujących rozporządzeń,

– budowę urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów hydraulicznych oraz zabezpieczeń mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych,

kaseta

– czynności przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, w tym niezbędne kontrole i próby funkcjonalne i układów bezpieczeństwa, techniki bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych, operacje niedozwolone, zagadnienie stateczności urządzeń samojezdnych, wolnobieżnych, przewoźnych i przestawnych, nie kotwionych do budynków, elementów konstrukcyjnych, itp.

– kryteria oceny zużycia elementów oraz wyników prób na podstawie obowiązujących norm europejskich i przepisów prawa,

– posługiwanie się diagramami udźwigu oraz pól pracy urządzeń, właściwy dobór urządzeń chwytających i osprzętu do podnoszenia,

–  ćwiczenia praktyczne w oparciu o obowiązujące procedury i wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia podstawowe oferowane przez UDT-Tech

Wózki jezdniowe podnośnikowe
z wyłączeniem specjalizowanych
Obejmuje wózki widłowe podnośnikowe prowadzone, z podestem dla operatora, z fotelem dla operatora, czołowe i boczne: elektryczne i spalinowe, w tym zasilane LPG, ze szkoleniem z wymiany butli – dawne kategorie IIWJO i IIIWJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe
z wysięgnikiem oraz osobą
podnoszoną wraz z ładunkiem
Jak wyżej oraz wózki z wysięgnikiem, tzw. „ładowarki teleskopowe” oraz wózki podnośnikowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem – dawna kategoria IWJO
Podesty ruchomePodesty ruchome służące do prowadzenia prac na wysokości oraz dostępowe do punktów kontroli maszyn, w tym: stacjonarne wiszące i masztowe, przejezdne – samojezdne, wolnobieżne i przewoźne (tzw. nożycowe, wysięgnikowe/ramieni we, „kosze”). Dodatkowo tematyka kursu obejmuje właściwe posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej, tj. szelkami asekuracyjnymi i linkami bezpieczeństwa – nasz trener posiada certyfikat wydany przez Global Wind Organisation w module „Work at Heights”
Suwnice, wciągniki i wciągarkiSuwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia – sterowane z poziomu roboczego oraz sterowane z kabiny.przepisów prawa
ŻurawiePrzewoźne i przenośne (tzw. HDS oraz leśne: harvestery i forwardery) Samojezdne Stacjonarne (tzw. „warsztatowe”) Wieżowe i szybkomontujące
Pozostałe urządzenia podlegające
dozorowi technicznemu
Układnice magazynowe Wyciągi towarowe Dźwigi budowlane i towarowo-osobowe
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.