udt-tech.pl Maciej Knioła

+48 881 924 703

Sprawdź czy Twoje uprawnienia UDT są wciąż ważne!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zmian w Ustawie o Dozorze Technicznym,
wszystkie uprawnienia Obsługujących i Konserwujących Urządzenia Transportu Bliskiego, wydane
przed dniem 1 czerwca 2019 r., tracą swoją ważność a ich posiadacze muszą złożyć pisemny wniosek
do UDT o ich przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2023 r.!

Powyższe zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze
technicznym (Dz. U. 2018 poz. 2518). Ich konsekwencją jest wydawanie zaświadczeń kwalifikujących
do obsługi i konserwacji na okres 5 i 10 lat, w zależności od stopnia komplikacji urządzeń i zagrożeń
jakie mogą powodować. Intencją ustawodawcy było zapewnienie utrzymywania wysokich
kompetencji zawodowych poprzez konieczność odnawiania uprawnień, analogicznie do
energetycznych D i E, z tą jednak różnicą, że eksploatacja urządzeń elektrycznych, gazowych
i ciepłowniczych wymaga zdawania egzaminów co 5 lat a uprawnienia UDT będą przedłużane na
wniosek osoby zainteresowanej. Dziecko zostało wylane z kąpielą a praktyka pokazuje, że po upływie
kilku lat, nie wspominając nawet o dziesięciu, wspomniany Operator lub Konserwator niewiele już
pamięta ze swojego egzaminu, nie wspominając o zagadnieniach normatywnych czy przepisach…

UDT-Tech proponuje Państwu szkolenia przypominające (kursy doszkalające) z obowiązujących norm,
przepisów prawnych i bezpiecznej pracy przy urządzeniach dźwignicowych podlegających dozorowi
technicznemu, skierowane do personelu zajmującego się obsługą i konserwacją w/w urządzeń, służb
utrzymania ruchu, BHP oraz kadry zarządzającej pracownikami posługującymi się na co dzień
Urządzeniami Transportu Bliskiego.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.