udt-tech.pl Maciej Knioła

+48 881 924 703

Oferta

We believe what happens tomorrow is determined by what we do today.

Environmental and Safety Commitments

Our commitment to be more efficient and responsible is reflected in the extensive work we do to make our businesses more environmentally friendly, safer and more sustainable. And develops technologies that expand the sustainable capacity of our world. — VIEW SUSTAINABILITY AND SAFETY RECOGNITIONS

Safety Commitments

Our commitment to be more efficient and responsible is reflected in the extensive work we do to make our businesses more environmentally friendly, safer and more sustainable. And develops technologies that expand the sustainable capacity of our world.

— VIEW SUSTAINABILITY AND SAFETY RECOGNITIONS

Lista szkoleń

Przepisy o dozorze technicznym wynikające z ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. oraz obowiązujących
rozporządzeń,
Budowę urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem układów hydraulicznych oraz
zabezpieczeń mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych,
Czynności przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu, w tym niezbędne kontrole i próby
funkcjonalne i układów bezpieczeństwa, techniki bezpiecznego wykonywania prac przeładunkowych,
operacje niedozwolone, zagadnienie Stateczności urządzeń samojezdnych, wolnobieżnych,
przewoźnych i przestawnych, nie kotwionych do budynków, elementów konstrukcyjnych, itp.
Kryteria oceny zużycia elementów oraz wyników prób na podstawie obowiązujących norm
europejskich i przepisów prawa,
Posługiwanie się diagramami udźwigu oraz pól pracy urządzeń, właściwy dobór urządzeń
chwytających i osprzętu do podnoszenia,
Ćwiczenia praktyczne w oparciu o obowiązujące procedury i wytyczne Urzędu Dozoru
Technicznego.
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.