udt-tech.pl Maciej Knioła

+48 881 924 703

Doradztwo

Oszczędzasz czas – zapraszamy do kontaktu! 

Zobacz ofertę

Oferujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo, m.in. w zakresie doboru rozwiązań transportu bliskiego, audyt z przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, pisanie odwołań od decyzji wydanych przez organy dozoru technicznego, opracowywanie instrukcji stanowiskowych urządzeń dźwignicowych, a także szkolenia stanowiskowe:

– dla operatorów wózków jezdniowych unoszących, niepodlegających dozorowi technicznemu, na podstawie Rozp. Min. Rozwoju i Finansów z dn. 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków z napędem silnikowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 852),

rawpixel-682403-unsplash
rawpixel-665371-unsplash

– dla operatorów urządzeń objętych dozorem uproszczonym (m.in. o udźwigu do 250 kg),

– dla operatorów pozostałych dźwignic, dla których organy Dozoru Technicznego nie wydają uprawnień do obsługi, jak: podnośników pojazdów, dźwigniki kontenerowe (tzw. hakowce i bramowce), wciągniki z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

– z zakresu bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem propan-butan (LPG) w układach zasilania wózków spalinowych.

rawpixel-760063-unsplash

Wnioski i dokumenty

Oferujemy także pomoc przy składaniu wniosków o wymianę uprawnień do obsługi i konserwacji w oparciu o aktualnie obowiązujące kategorie.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.